JAK STWORZYĆ UDANY SCENARIUSZ LEKCJI, CZĘŚĆ 1.

Dla uściślenia, mówimy tutaj o scenariuszu lekcji zaangażowanych, aktywnych i twórczych. Zapewne znasz podstawowy schemat tworzenia scenariusza lekcyjnego: temat zajęć, cel, metody pracy, pomoce dydaktyczne, przebieg zajęć. Taki scenariusz lekcji tworzymy na studiach, taki również scenariusz wypełniasz gdy na twoją lekcję ma przyjść z wizytą dyrekcja. Nic w nim złego, ale na ile jest pomocny? Na…