Poznajcie Technikę Pracy z Obrazem. Pozwala ona uruchomić wyobraźnie uczestników, daje im pretekst do działania i zachęca do kreacji. Jest też doskonała ze względu na swą uniwersalność. Można ją zastosować dosłownie do opracowania każdego tematu. Żywy obraz jest jedną z możliwości rozwijania tej techniki.

Szczegółowo opisuję tę technikę w poście: Przykładowy scenariusz lekcji oparty o technikę pracy z obrazem.

STRESZCZENIE:

  1. Wybierasz reprodukcję dowolnego obrazu, takiego który pasuje do opracowywanego przez Ciebie tematu.

  2. Drukujesz.

  3. Klasę dzielisz na kilkuosobowe grupy. Każda dostaje wydrukowany obraz do ręki

  4. Pracujesz wg opisanych etapów

W tym poście przeczytasz jak (w etapie II) można ją rozwinąć wprowadzając: ŻYWY OBRAZ

Ożywienie obrazu następuję poprzez wprowadzenie retrospekcji a więc dodatkowego obrazu 5 minut przed i antycypacji a więc dodatkowego obrazu 5 minut po.

Ćwiczenia retrospekcja i antycypacja jest elementem wzbogacającym technikę pracy z obrazem przedstawioną w poście „Przykładowy scenariusz lekcji, oparty o technikę pracy z obrazem.” Jest do wykorzystania w części właściwej jako kolejny etap pracy, w momencie gdy mamy więcej czasu niż 45 minut, albo zamiennie w stosunku do proponowanych we wcześniejszym poście możliwości rozwijania tej techniki.

I ETAP

Na początku postępujemy tak samo, pierwszy etap pozostaje bez zmian:

Uczestników dzielimy na 3 grupy, rozdajemy reprodukcję obrazu, każda z nich ma za zadanie coś określić:, np.: emocje, sytuację, społeczne konotacje, czynności, zaproponuj aby odpowiedzi zostały zapisane na kartkach

II ETAP

Prosimy uczestników:

aby znaleźli na obrazie kilka postaci, odpowiadających ilością osób w grupie. Chodzi o znalezienie osób znajdujących się w pewnych relacjach ze sobą. Gdy zajdziemy te osoby na obrazie ustawiamy się dokładnie w ten sam sposób.
Utworzony w ten sposób obraz przestrzenny nazwiemy „w trakcie”

żywy obraz Abraham Solomon "Waiting for the Verdict"
Abraham Solomon „Waiting for the Verdict”

Następnie prowadzący prosi grupę:

o cofnięcie się w czasie (technika retrospekcji) i zastanowienie się jak mogło dojść do tego zdarzenia. Uczestnicy tworzą obraz „przed”.

potem następuje przeniesienie do przodu (technika antycypacji) co mogło wydarzyć się później, tworząc w ten sposób obraz „po”.

żywy obraz Abraham Solomon Not Guilty
Abraham Solomon „Not Guilty”

Otrzymujemy w ten sposób trzy obrazy „przed” , „w trakcie” i „po”.

Ożywiamy je przy pomocy odliczania.

Zaczynamy od obrazu „przed” potem powoli odliczamy od dziesięciu do jednego. W tym czasie uczestnicy przechodzą do drugiego zatrzymania „w trakcie”, następnie znowu prowadzący liczy od dziesięciu do jednego i grupa kończy obrazem sytuacji „po”.

Możemy pogłębić znaczenie tych obrazów prosząc, aby w trakcie zatrzymań, osoby tworzące obraz wypowiadały zdanie zgodnie z rolą, w której się znajdują.

W tym tekście wykorzystałam obrazy Abrahama Solomona: Waiting for the Verdict oraz Not Guilty. Same w sobie są już sytuacją wcześniejszą i późniejszą. Oba dają wiele możliwości interpretacji i pretekstów do pracy.